Οι προθέσεις των προ θητείας Ελλήνων εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη χρήση των υπολογιστών, όταν καταστούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

Κεντρικό ζήτημα

Το ζήτημα που πραγματεύεται το παρόν άρθρο είναι οι προθέσεις των προ θητείας Ελλήνων εκπαιδευτικών, όσον αφορά την χρήση των υπολογιστών, όταν καταστούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Στόχος των ερευνητών είναι να μελετήσουν κατά πόσο η ευκολία χρήσης, η χρησιμότητα για το χρήστη, η αυτό-αποτελεσματικότητα και η στάση του χρήστη απέναντι στη τεχνολογία, επηρεάζουν τη συμπεριφορική προδιάθεση για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές στο θεωρητικό μέρος, η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, παρόλα αυτά η χρήση τους είναι ακόμη περιορισμένη. Φαίνεται πως η αντίσταση υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών πηγάζει από τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο TAM, το οποίο διαμορφώθηκε μετά την διατύπωση της θεωρίας Εκλογικευμένης Δράσης των Ajzen και Fishbein (μοντέλο TRA). Δεδομένου ότι το μοντέλο TRA επιχειρεί να εξηγήσει και/ή και να προβλέψει τις ανθρώπινες ενέργειες, με βάση τη σχέση προϋπάρχουσας στάσης και συμπεριφορικής πρόθεσης και το μοντέλο TAM (που βασίστηκε σε αυτό) χρησιμοποιείται για να προβλέψει την αποδοχή της τεχνολογίας από τους χρήστες και τις προθέσεις τους να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό γίνεται με τη μοντελοποίηση των αιτιακών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές που αναφέρθηκαν προηγουμένως (ευκολία χρήσης, χρησιμότητα, στάση απέναντι στην τεχνολογία, συμπεριφορική προδιάθεση χρήσης τεχνολογίας).

Μέθοδος

Οι ερευνητές έκαναν ποσοτική ανάλυση ενός ερωτηματολογίου 5/βαθμης κλίμακας Likert, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από άλλες έρευνες και είχε αξιολογηθεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του. Το δείγμα αποτελούνταν από 487 προ θητείας εκπαιδευτικούς, που φοιτούσαν σε τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 4 ώρες καθημερινά τον υπολογιστή και οι περισσότεροι είχαν ήδη διδαχθεί τέσσερα  μαθήματα που σχετίζονταν με τις ΤΠΕ.

Κύρια ευρήματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας και η χρησιμότητα έχουν σημαντική επίδραση στην συμπεριφορική προδιάθεση χρήσης των υπολογιστών. Είναι γεγονός ότι αν οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τους υπολογιστές ως χρήσιμα εργαλεία, τότε δεν τους εντάσσουν στη διδασκαλία τους. Η ευκολία χρήσης δεν είχε άμεση επίδραση στη προδιάθεση χρήσης των υπολογιστών, αλλά είχε έμμεση επίδραση στη χρησιμότητα και τη στάση απέναντι στη χρήση. Οι πεποιθήσεις (όσον αφορά τη χρησιμότητα), μαζί με τη στάση απέναντι στους υπολογιστές, είναι καθοριστικοί παράγοντες της προδιάθεσης τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα είναι χρήσιμα τόσο για τους φορείς πολιτικής χάραξης, όσο και για τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το σχεδιασμό και τους αναπτυξιακούς σκοπούς των προγραμμάτων σπουδών.

Περιορισμοί έρευνας

Η έρευνα παρουσιάζει και περιορισμούς αναφορικά με την αξιοπιστία ή την ειλικρίνεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων, το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει γενίκευση για άλλες χώρες (καθώς τα προγράμματα σπουδών είναι διαφορετικά από αυτά της Ελλάδας), και ότι 32% της διακύμανσης παραμένει ανεξήγητο και πιθανά οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες, οι οποίοι θα έπρεπε να μελετηθούν σε μελλοντικές έρευνες, μαζί με περαιτέρω ανάλυση της αυτό-αποτελεσματικότητας και διαφορική σύγκριση των προθέσεων των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων.

2 comments

    1. Ωραία, θα επανέλθω για διορθώσεις. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του σχολίου σας,βρίσκεται περιεκτική την παρουσία του paper ή μου συστήνεται να προσπαθήσω να γίνει περιεκτική;

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *