Τα μιτοχόνδρια κρατούν τα μυστικά της ζωής και του θανάτου

Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο σε εκείνα τα ιδιόρρυθμα κυτταρικά οργανίδια, που έχουν το θράσος να αψηφούν την κυριαρχία του